XE ĐẨY GIỮ NÓNG THỨC ĂN 2 CÁNH INOX OBA 140778 OZTI