Tủ đông 3 cánh đứng skipio SFT 65-3

– Model : SFT65-3

– Kích thước        : 1,900 x 850 x 1,926 mm

– Dung tích          : 1,876lít

– Nhiệt độ            : -12o C to -21o C

DMCA.com Protection Status