Tủ đông 2 cánh đứng skipio SFT 45-2

Model  : SFT45-2
Kích thước      : 1,260 x 850 x 1,926 mm
Dung tích        : 1,215 lít
Nhiệt độ          : -21 ~ -12℃

DMCA.com Protection Status