Flip book element

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-1057I-K

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-1057I-K
 • Công suất làm đá: 90kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 1020 W
 • Tổng trong lượng: 95kg
 • Kích thước(WxDxH): 755x625x1040 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-627I-K

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-627I-K
 • Công suất làm đá: 55kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 500 W
 • Tổng trong lượng: 66kg
 • Kích thước(WxDxH): 520x635x855 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-527I-K

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-527I-K
 • Công suất làm đá: 50kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 500 W
 • Tổng trong lượng: 62kg
 • Kích thước(WxDxH): 520x635x855 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-313I-K

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-313I-K
 • Công suất làm đá: 35kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 400 W
 • Tổng trong lượng: 45kg
 • Kích thước(WxDxH): 400x490x785 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-2000I-C

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-2000I-C
 • Công suất làm đá: 905kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 6200 W
 • Tổng trong lượng: 273kg
 • Kích thước(WxDxH): 1262x965x2057 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-1500I-C

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-1500I-C
 • Công suất làm đá: 685kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 3400 W
 • Tổng trong lượng: 221kg
 • Kích thước(WxDxH): 1262x965x1927 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-1000I-C

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-1000I-C
 • Công suất làm đá: 450kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 2400 W
 • Tổng trong lượng: 142kg
 • Kích thước(WxDxH): 803x832x1890 mm
Đọc tiếp

Máy làm đá viên Turbo Max TBM-500I-C

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thương hiệu: Turbo Max
 • Mô hình: TBM-500I-C
 • Công suất làm đá: 230kg/24h
 • Công suất tiêu thụ điện: 1050 W
 • Tổng trong lượng: 123kg
 • Kích thước(WxDxH): 803x832x1715 mm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.